Regulamin Użytkowania Serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego Estetyka.net jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Proszę przeczytać poniższy regulamin serwisu przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z witryny internetowej. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z serwisu.

Opis usługi

Serwis Estetyka.net jest platformą przeznaczoną do udostępniania dla użytkownika możliwości publikowania informacji i opinii o Profesjonalistach i Placówkach medycznych; serwis powiadamia o informacjach i opiniach; umożliwia umawianie wizyt lekarskich u Profesjonalistów i w Placówkach, które udostępniły taką możliwość, zamieszcza informacje na temat rankingów placówek medycznych. Serwis Estetyka.net zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej. Treść zamieszczana w serwisie Estetyka.net jest dostępna dla wszystkich użytkowników internetu bezpłatnie, jednakże do pewnych miejsc serwisu mają dostęp użytkownicy zarejestrowani lub po zweryfikowanej płatności.

Regulamin dotyczący odpowiedzi specjalistów i lekarzy

Udzielane informacje lub odpowiedzi specjalistów lub lekarzy stanowią jedynie informację medyczną poglądową (mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w literaturze medycznej lub internecie określonych problemów medycznych, w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) która w żadnym stopniu nie zastąpią fizycznej wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie, szczegółowy wywiad i pełna diagnostyka pacjenta. Informacje udzielone za pomocą naszego serwisu w żaden sposób nie mogą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji lub odpowiedzi lekarzy czy specjalistów nie należy rozumieć jako:

– udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
– braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
– wskazań dot. stosowania produktów leczniczych,
– wskazań dot. sposobu używania wyrobów medycznych,
– informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
– wskazywania terapii leczenia oraz stawiania diagnozy,
– badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152).

Rejestracja użytkownika

Aby korzystać z serwisu nie ma potrzeby rejestrowania się, jednakże jako niezarejestrowany użytkownik nie będziesz miał dostępu do pełni funkcji serwisu. W wyniku rejestracji użytkownika na Naszym serwisie utworzone zostanie w tym celu konto użytkownika, w którym dowolnie użytkownik może uzupełniać informacje o swoim profilu oraz zarządzać kontem.

W zależności od typu użytkownika rejestracja może przebiegać także w inny sposób. W celu uzyskania dostępu do dodatkowych zasobów lub usług, w tym możliwości do pobierania informacji, użytkownik darmowy musi stać się użytkownikiem z funkcją płatną.

Informacje o użytkowniku

Użytkownik w celu rejestracji darmowego konta jest zobowiązany do przedstawienia swoich danych kontaktowych tj. prawidłowego adresu e-mail, jednakże w celu nabycia produktu lub usługi powinien przedstawić pełne i dokładne informacje o swojej osobie.

Usuwanie konta użytkownika oraz informacji

Użytkownik może usunąć swoje konto w serwisie Estetyka.net w dowolnej chwili. Możesz zlikwidować swoje konto poprzez wysłanie wniosku o anulowanie konta poprzez główny formularz kontaktowy. Konta które już raz zostały usunięte, nie mogą zostać przywrócone. Wszelkie informacje znajdujące się na koncie zostaną bezpowrotnie usunięte z serwisu.

Sposób płatności

Do zakupienia usług lub produktów potrzebujesz posiadać zarejestrowane konto, które zostanie powiązane z wykupioną usługą. Usługę lub produkt można nabyć za pośrednictwem bramek płatności obsługujących płatności internetowe. Proces płatności można zrealizować także za pomocą bonów promocyjnych nabytych u podmiotów trzecich. Pełne rozliczenia płatności nie są przechowywane na serwerach i w bazie danych serwisu Estetyka.net, dla Twojego bezpieczeństwa, informacje te przechowywane są u naszych partnerów pośredniczących w płatności.

Odpowiedzialność Użytkownika

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec właścicieli serwisu Estetyka.net z tytułu naruszenia prawa, dóbr osobistych przez zamieszczenie przez Użytkownika materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę właścicieli oraz serwis Estetyka.net przed takimi roszczeniami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Estetyka.net nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach, opisach, wpisach lub udostępnionych materiałach na łamach naszego serwisu i usług. Treści udostępniane są wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.

© 2022 estetyka.net wszelkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Zapomniałeś hasło?